Hizmet Sözleşmesi

 • ProfMed Online uygulaması https://www.profmedonline.com adresinde mukim MEDVENT Anonim Şirketi tarafından sunulan bir hizmettir. Lütfen sisteme üye olduğunuzda, kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik politikasına ilişkin kural ve koşulları dikkatlice okuyunuz.
 • Profmedonline.com alanında uzman profesör hekimlerden zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın tıbbi konularda görüş alma imkânı sağlayan bir portaldır. Kullanıcı sözleşmesinin kabulü ile kullanıcılar aşağıda yazılı tüm koşul ve kuralları okuduklarını, bildiklerini, olası risklerden haberdar olduklarını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.
 • Profmedonline.com üzerinden alınan tıbbi görüş, hiçbir zaman hekimin hastayı fiziki muayenesi ve yüz yüze hastayla teması ile tıbbi tetkikleri değerlendirmesinin yerine geçemez. Bir hastalığın teşhis ve tedavisinde esas ve geçerli yöntem, doktorun yüz yüze geldiği hastayı fiziki muayene etmesi ile öngörülen tetkiklerin sonuçlarının değerlendirilmesidir. Profmedonline.com tarafından sağlanan hizmet, yüz yüze fiziki muayenenin bir alternatifi değildir. Bu itibarla kullanıcılara öncelikle bir hekimle yüz yüze irtibata geçerek fiziki muayene olmaları, bu suretle teşhis ve tedavilerini takip etmeleri tavsiye edilir.
 • Profmedonline.com üzerinde uzman doktor ile yapılacak görüşmeler öncesi, kullanıcının hastalığı ile ilgili verdiği bilgilerin doğruluğu ile sisteme yüklediği tetkiklerin gerçekliği, güncelliği, yeterliliği yapılacak yorumları etkileyebilir. Eksik, yanlış ve yanıltıcı, güncel olmayan, yetersiz bilgi verilmesi halinde doğabilecek tüm risklerden kaynaklanan sorumluluk kullanıcıya aittir.
 • Kullanıcının tek bir seferde, en doğru ve tafsilatlı görüşü alabilmesi sisteme girdiği verilerin kapsamı ile yakından irtibatlıdır. Belirtilmelidir ki, kullanıcı ne kadar kapsamlı bir şekilde hastalığına ilişkin hikâyeyi aktarırsa aktarsın, tetkiklerini ne kadar kapsamlı bir şekilde sisteme yüklerse yüklesin, uzman hekimin sistem üzerinden görüşmesi, fiziki muayene sırasında aşılması mümkün bazı riskleri ortadan kaldıramaz. Bu sebeple, Profmedonline.com üzerinden tıbbi danışma hizmeti alan kullanıcılar, hizmetin niteliğinden kaynaklanan bu teşhis, tetkik ve tedavi risklerini bilmekte ve kabul etmektedirler.
 • Profmedonline.com üzerinden kullanıcılar, her biri alanında başarılı profesör unvanına sahip hekimlerden görüş alma imkânına sahip olurlar. Böylece sağlık durumları ile ilgili kaliteli bilgiye, hızlı ve daha az masraf yaparak ulaşma olanağını elde ederler. Üyelik aşamasını tamamlayan kullanıcı, sistem üzerinden alanında uzman profesörlerden yazılı görüş alabileceği gibi, online görüşme içeren bir randevu da gerçekleştirebilir. Her halükarda alınacak danışmanlık hizmetinin niteliğine göre, sistemin yönlendirmeleri kapsamında bir dizi işlemin yapılması ve ayrıca ilgili hizmet ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Kullanıcının talep ettiği hizmete ilişkin ödeme işlemleri tamamlanmadığı müddetçe, uygulamadan yararlanabilmesi mümkün değildir. Profmedonline.com sunulan hizmetlerin çeşitliliği, kapsamı, niteliği ile ücreti konusunda değişiklik yapmak hakkını her zaman saklı tutar.
 • Profmedonline.com servislerine üyelik sırasında kullanıcı doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde sözleşme ihlal edilmiş sayılır, durum anlaşıldığında, kullanıcı bildirilmeksizin üyelik hesabının kapatılması yoluna gidilir.
 • Kullanıcının uygulamadan faydalanabilmesi ve ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirebilmesi, sağlık durumu ve tıbbi geçmişi ile ilgili verdiği bilgilerin güncelliği, gerçekliği ve yeterliliği ile yakından irtibatlı olup, bu konudaki tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
 • Uygulama üzerinden yazılı görüş alınan hallerde, kullanıcı tarafından verilen bilgilerin yetersizliği sebebiyle, ek tetkiklere, bilgiye ihtiyaç duyulan hallerde, kullanıcının bu bilgileri vermesi halinde yazılı görüş verilebilir. Bu ihtimalde kullanıcının ihmalinden kaynaklanan gecikmeler yahut engeller dolayısıyla Profmedonline.com sorumluluk kabul etmez, hizmet karşılığı alınan ücretin iadesi talep edilemez.
 • Uzman hekim, online görüşme sırasında tetkiklerin yetersizliği sebebiyle, doğru bir yönlendirme ve görüş beyan edebilmesi bakımından ek tetkiklerin yapılmasını ve bu çerçevede yeni bir randevu alınmasını talep edebilir. Ek tetkikler sebebiyle aynı veya başka bir uzman hekimden alınacak ikinci randevuda Profmedonline.com’un belirlediği indirimli bir ücret kullanıcıdan talep edilir.
 • Kullanıcıların, randevu almadan önce sorunlarının ilgili profesörün çalışma alanına dâhil olup olmadığı konusunda uygulama içerisindeki yönlendirmeleri de dikkate alarak doğru bir tespit yapmaları gerekir. Hekimle yapılan görüşme sırasında, onun uzmanlık alanının, kullanıcının rahatsızlığı ile bir irtibatı olmadığının anlaşılması halinde, doğru branştaki bir profesörden yeniden randevu alınması gerekmektedir. Bu gibi hallerde kullanıcının yeni bir müracaatta bulunması arandığından, profesör seçiminde dikkatli olunması salık verilir.
 • Kullanıcının, Profmedonline.com sistemi üzerinden kendisine verilen randevuyu, randevu saatine 6 saat kalana kadar iptal etmek imkânı vardır. Randevu saatine 6 saatten az bir süre kala, mücbir sebepler dışında randevu iptali halinde, muayene ücretinin yüzde ellisi kullanıcıya iade edilir. Mücbir sebeplerin, iptal istemiyle birlikte, belgeli olarak sistem üzerinden bildirilmesi gerekir.
 • Aynı şekilde sistemden yahut uzman hekimden kaynaklanan sebeplerle de, randevu saatine 6 saat kalana kadar iptal mümkündür. Bu ihtimalde durum sistem üzerinden derhal kullanıcıya bildirilir. Kullanıcının talebi halinde, başka bir uzman hekime yönlendirmesi yapılabilir.
 • Mücbir sebepler, doğal afetler, ulusal yahut bölgesel iletişim ağlarından kaynaklanan sorunlar sebebiyle randevunun gerçekleştirilememesi halinde, kullanıcıya talebi halinde ödediği ücret iade edilebileceği gibi, başka veya aynı profesörden yeni bir randevu düzenlenebilir.
 • Profmedonline.com sistemi üzerinden alınan randevularda, uzman hekimle görüşme süresi 15 dakikadır. Sistem 15 dakikanın dolması ile bağlantıyı otomatik olarak sonlandıracaktır. Bu sebeple, kullanıcıların randevu almadan önce, sisteme şikâyetleri, soruları, sorunları hakkında yeterli bir açıklama yapmış olmaları yararlarınadır. Randevu sırasında iletişim ağları yahut sistemden kaynaklanan sebeplerle, görüşmenin kesilmesi halinde, mümkünse hemen, değilse makul bir süre içerisinde yeniden bağlantı uygulama tarafından sağlanır.
 • Danışman Profesörün görüşme sırasında kendi isteği ile görüşme süresini uzatma imkanı yoktur. Bununla birlikte, tarafların yapılan konsültasyonun tamamlandığı yönündeki ortak iradeleriyle randevu 15 dakikadan daha önceki bir anda sonlandırılabilir. Keza uygulama sırasında danışman Profesör, hastanın ahlaki veya istenemeyen bir tutumundan dolayı görüşmeyi sonlandırabilir. Bu hallerde Profmedonline.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve ödenen ücretten hiçbir kesinti talep edilemez.
 • Profmedonline.com üzerinden yazılı görüş istenilen hallerde, uzman hekim tarafından kullanıcıya görüş verilmesinden sonra, iptal ve iade hiçbir surette söz konusu olmaz.
 • Profmedonline.com üzerinden kullanıcının randevu aldığı, görüştüğü profesörden bu hizmetin akabinde uygulama dışında hekim-hasta ilişkisi kurması, sağlık hizmeti alması yeni bir hukuksal ilişkidir. Profmedonline.com bu hukuksal ilişkinin hiçbir surette tarafı değildir. Bu itibarla hem kullanıcı hem de hekim yönünden edim, yükümlülük ve sorumluluklar kendilerine aittir.
 • Profmedonline.com markası ve alan adı dahil olmak üzere, bu sitede yer alan her türlü işaret, logo, işletme adı, tasarım, makale, fotoğraf, grafik, video, film, resim, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları MEDVENT AŞ’ye ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Profmedonline.com web sitesinin ziyaret edilmesi veya web sayfası yahut uygulama üzerinden hizmetlerden yararlanılması, fikri mülkiyet hukuku yönünden kullanıcıya hiçbir hak vermez. Profmedonline.com içeriğinde yer alan yazı, video, grafik, tasarım, makale, fotoğraf ve her türlü yazılım ile tasarım hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Web sitesi ve (bütün platformlarda yayında olan veya olmayan) uygulamanın bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 • Kullanıcı, Profmedonline.com hizmetlerinden yararlanırken tersine mühendislik yapmayacağını ya da sistemin kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik her hangi bir işlemde bulunmayacağını, aksi halde ortaya çıkabilecek zararlardan hukuki ve cezai açıdan sorumlu olduğunu kabul eder. Keza kullanıcı site içerisinde yorum, görüş, bilgi paylaşımları esnasında ahlaka ve adaba, meri hukuka aykırı, başkalarının haklarını zarara uğratan içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu halde içerik sahibi olarak hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya ait olmakla birlikte, üyelik hesabının kapatılması yoluna da gidilir. Yargıya intikal eden kötüye kullanmalar sebebiyle, kullanıcının uygulama içerisindeki etkinlikleri, kullanıcı hesabına ilişkin kayıt ve diğer tanımlayıcı bilgiler yetkili makamlarla paylaşılabilir.
 • Profmedonline.com iş bu kullanıcı sözleşmesi kurallarına ilişkin hükümleri dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcıları elektronik posta yolu ile ya da güncellemeler vasıtasıyla bilgilendirmek suretiyle değiştirebilir. Yapılan değişiklikler sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. Bu değişikliklere ilişkin bildirimleri ve değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcının sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmesi, bu değişiklikleri bildiği ve kabul ettiği anlamına gelir.
 • İş bu sözleşme kapsamında ilgili taraflara gönderilecek tüm bildirimler, Profmedonline.com üzerinde belirlenen firmaya ilişkin kayıtlı e-posta adresi ile kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılır. Kullanıcı, üyelik formunda belirttiği ikamet adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda yedi gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde üyelik formunda yazılı adrese yapılan tebligatın geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
 • İş bu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından ortaya çıkacak her türlü hukuksal uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Anadolu) Adliyesi Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.