Gizlilik ve Güvenlik Politikası

 • ProfMed Online uygulaması https://www.profmedonline.com adresinde mukim MEDVENT Anonim Şirketi tarafından sunulan bir hizmettir. Lütfen sisteme üye olduğunuzda gizlilik ve güvenlik politikasına ilişkin kural ve koşulları dikkatlice okuyunuz.
 • Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.
 • Kullanıcıların, uygulamadan ve sağlık hizmetlerinden istifade edebilmeleri amacıyla kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, cinsiyet, meslek, aile bilgileri, telefon numarası, adresi ve e-posta adresleri gibi) üyelik formuna doğru bir şekilde yazmaları gerekmektedir. Web sitesi ve/veya uygulama üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, kullanıcı tarafından elektronik ortamda iletilen bu kişisel bilgiler, iş bu "Gizlilik ve Güvenlik Politikası” kuralları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmaz.
 • Profmedonline.com, en iyi hizmeti sunmak maksadıyla, kullanıcıların sağlık bilgileri, tetkik ve kayıtları gibi hassas kişisel verileri toplamak zorundadır. Bu kişisel veriler, özelliklerine uygun şekilde teknolojinin verdiği imkanlar dâhilinde korunmakta ve iş bu sözleşmede belirtilen durumlar haricinde hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
 • Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Profmedonline.com üyelerinin IP adresini herhangi bir kimlikle eşleştirmeksizin kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
 • Profmedonline.com gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 • Bilgilerin ve hesabın güvenliği açısından, üyelik sonrasında her bir kullanıcıya kendisine özel “kullanıcı adı” ve “şifre” belirlenir. Bu itibarla hesabın güvenliği aynı zamanda kullanıcının, bu gizli bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmaması, özenli, dikkatli davranmasıyla yakından irtibatlıdır. Kullanıcının dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları sebebiyle ortaya çıkabilecek haksız fiillerden ötürü, sorumluluk bizzat kullanıcıya aittir.
 • Uygulama sırasında hasta ekran görüntüsü (Print Scren) yaparak aldığı görüntü/bilgilerden de kendisi sorumludur. Profmedonline.com uygulaması sorumluluk kabul etmez.
 • Kullanıcı, iş bu sözleşme ile tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru gibi pazarlama ve bilgilendirme faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, uygulamanın hak sahibi olan MEDVENT AŞ.’nin kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri, grup şirketleri ya da iş paydaşları ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler, MEDVENT AŞ. bünyesinde kullanıcı profili belirlenmesi, kullanıcı profiline uygun yeni hizmetler, ürünler geliştirilmesi ve kampanyalar sunmak ile istatiksel araştırmalar yapmak üzere kullanılabilir.
 • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Tebliğ gibi yetkili ve görevli Devlet makamları tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara istinaden, kullanıcının kabul ettiği bu üyelik sözleşmesi ile diğer hukuksal ilişkilerin gereklerini yerine getirmek maksadıyla, yetkili idari ve adli otoriteler tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturma kapsamında kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halinde ve kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin hukuken gerekli olduğu hallerde sistemde kayıtlı bulunan kişisel verilerin bu amaç ve konularla sınırlı olarak açıklanması mümkündür. Son olarak alınan hizmetten kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda, hukuksal ilişkinin ispatı amacına özgü adli ve idari otoritelerle bilgi paylaşımı mümkündür.
 • Profmedonline.com sağlık hizmetlerinden yararlanmak maksadıyla ödeme işlemleri gerçekleştiren kullanıcıların kredi kartı güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.
 • İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.
 • Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
 • Ödemeler sırasında kullanılan kimlik ve kredi kart bilgileriniz ile ödeme detaylarınız Profmedonline.com tarafından gizlilik prensibine göre saklanır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip, daha sonrasında imha edilmektedir.
 • Profmedonline.com, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Ancak bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Dolayısıyla iş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Profmedonline.com ve uygulamalarının kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini ve uygulamalarını kapsamaz.
 • Profmedonline.com üzerinden aldığınız hizmetlerle ilgili göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. Sistemin işleyişi kapsamında ödeme sekmesi dışında, yaptığınız yazışmalarda, kredi kartı bilgilerinizi paylaşmayınız, bu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından görülebileceğini unutmayınız.
 • Profmedonline.com, web sitesini ve uygulamayı kullanan kişilerin, web sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Bu özellik kullanıcılara daha iyi ve verimli bir hizmet sunmak amacına özgüdür.
 • Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
 • Profmedonline.com iş bu gizlilik ve güvenlik politikası kurallarına ilişkin hükümleri dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcıları elektronik posta yolu ile ya da güncellemeler vasıtasıyla bilgilendirmek suretiyle değiştirebilir. Yapılan değişiklikler sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. Bu değişikliklere ilişkin bildirimleri ve değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcının sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmesi, bu değişiklikleri bildiği ve kabul ettiği anlamına gelir.
 • İş bu sözleşme kapsamında ilgili taraflara gönderilecek tüm bildirimler, Profmedonline.com üzerinde belirlenen firmaya ilişkin kayıtlı e-posta adresi ile kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılır. Kullanıcı, üyelik formunda belirttiği ikamet adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda yedi gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde üyelik formunda yazılı adrese yapılan tebligatın geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
 • İş bu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından ortaya çıkacak her türlü hukuksal uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Anadolu) Adliyesi Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 • Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@Profmedonline.com adresine email gönderebilirsiniz. MEDVENT AŞ’ye ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz
MEDVENT A.Ş.
Adres : Fazıl Kaftanoğlu Cad. Seba İş Merkezi No:3 Kat:10 34349 Seyrantepe İstanbul
E-posta : info@Profmedonline.com